Handel

banner_afdeling_handel

De richting handel maakt je vertrouwd met de commerciële en administratieve wereld. Hier heeft de informatica een belangrijke plaats ingenomen. Het aanleren van computervaardigheden is dan ook echt noodzakelijk.

De specifieke handelsvakken en dactylografie worden ondersteund door een algemeen vormend lessenpakket waarin talen en wiskunde ruime aandacht krijgen.

Het tweede leerjaar biedt je doorstroommogelijkheden naar diverse studierichtingen of een verdere opleiding in de sector handel en administratie.

De mini-onderneming

De klas zes handel (6H) richt elk schooljaar een mini-onderneming op. Dit project maakt deel uit van hun opleiding. Dit houdt in dat de klas een bedrijf opstart en verantwoordelijk is voor alle aspecten die bij het runnen van een bedrijf aan bod komen: aan- en verkoop, boekhouding, loonberekening en andere administratie.
Wekelijks worden er twee lesuren aan de mini-onderneming besteed.
Op deze manier doen de leerlingen heel wat ervaring op, zowel op administratief als op persoonlijk vlak. Je leert presentaties houden, spreken voor een groep, verantwoordelijkheid nemen en werken in groepsverband.
Dit schooljaar heet de mini-onderneming ‘Han Wan’. De leerlingen verkopen Chinees porcelein, fortune cookies, eetstokjes, theelichthouders, wierook, kroepoek, Chinese thee, pralines, …

Tweede graad en derde graad TSO Handel

De studierichting handel biedt een opleiding voor administratieve en commerciële functies in het bedrijfsleven, in de dienstensector en bij de overheidsdiensten.
Het is een sterk theoretisch gerichte afdeling waarbij de handels- en taalvakken zeer belangrijk zijn. Je moet dus wel wat aanleg voor talen hebben, graag met boekhoudkundige cijfers jongleren en interesse tonen voor het bedrijfsleven.
Uiteraard is er ook aandacht voor vakken als informatica, tekstverwerking, wiskunde en economie.

In de tweede graad maken de jongeren kennis met de administratieve en commerciële werking van een bedrijf. In het derde jaar gebeurt dit in het EKOE-project. Dit staat voor ‘Een Korte Ondernemingservaring’, waarin de werking van een kleine onderneming wordt nagebootst. De nadruk ligt op ethisch handelen.
In het vierde jaar kunnen de leerlingen ervaringen opdoen tijdens de lessen virtueel kantoor. Via alle mogelijke communicatiekanalen wordt de werking van een levensecht kantoor nagebootst.
In het vijfde jaar wordt de opgedane kennis effectief in de praktijk gebracht en lopen de leerlingen twee weken stage in een commerciële functie. Hierdoor worden ze voorbereid op een functie met verantwoordelijkheid in een winkel. Bovendien is er nog een stageperiode van twee weken in een administratieve functie om kennis te maken met de praktijk in een bedrijf, een verzekeringskantoor, een financiële instelling of bij de overheid.
Voor de leerlingen van het zesde jaar is er een stageperiode van vier weken voorzien, waarbij het accent ligt op logistiek en internationale handel. Ze lopen stage in een bedrijf dat veel goederen moet vervoeren zowel in het binnen- als naar het buitenland en dit zowel via de weg, het spoor, de lucht als het water.

« Terug naar overzicht

Print Friendly, PDF & Email