Mechanica

banner_afdeling_mechanica_3d

Deze studierichting is duidelijk technisch gericht. Er wordt aandacht besteed aan moderne technieken, zowel op theoretisch als op praktisch vlak.

Je maakt kennis met twee belangrijke domeinen van de technologie: mechanica en elektriciteit. De technologie wordt kritisch benaderd. Denken en doen ondersteunen elkaar en laten plaats voor eigen inbreng en creativiteit.

Ben je handig, praktisch ingesteld en heb je zin voor nauwkeurigheid, dan is dit jouw richting.

Tweede graad TSO Mechanische technieken

In deze studierichting worden de basisbegrippen van de mechanica bijgebracht. Mechanica is het domein van de natuurkunde, dat zich bezighoudt met het evenwicht (statica) en de beweging (kinematica en dynamica) van de lichamen. De leerlingen maken kennis met de gebruikte materialen en hun eigenschappen, met verschillende vormgevingstechnieken als zagen, boren, vijlen, frezen, draadtrekken, enz. …

Een basiskennis CNC behoort tot de lesinhoud, ook in de tweede graad. De student leert verschillende werktuigmachines kennen, bedienen en onderhouden. Er gaat ook aandacht naar de werking van motoren. Een goed technisch inzicht en ruimtelijk voorstellingsvermogen zijn wel nodig.
Wie van mechanica houdt, maar een praktische benadering beter ziet zitten dan een theoretische, vindt hier wat hij/zij zoekt. In een schitterend atelier staan de meest moderne machines ter beschikking van onze leerlingen.

Derde graad TSO Mechanische vormgevingstechnieken

In de derde graad beogen we het verwerven van een algemene en technische vorming, waarbij vooral de praktische realisaties de nodige aandacht krijgen.
Mechanica, technisch tekenen en sterkteleer, ontwerpen, opbouw, gebruik en onderhoud van moderne werktuigmachines, informatica en CNC vormen de hoofdbrok van de leerstof.
Mechanische vormgevingstechnieken is een afdeling met hoogtechnologisch projectonderwijs dat nauw samenwerkt met de industrie.

« Terug naar overzicht

Print Friendly, PDF & Email