CLB in Provinciale Secundaire School Bilzen

Onze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg (Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt – tel. 011/238120, fax. 011/238115).

Het provinciaal CLB ondersteunt kleuter-, lagere en secundaire scholen van het provinciaal, stedelijk of gemeentelijk onderwijs. De contactpersoon voor onze school is Liesbeth Dengel.

Het centrum voor leerlingenbegeleiding volgt een methode waarbij de vragen van de leerlingen en de ouders centraal staan. De Rechten van het Kind vormen daarbij de leidraad, zowel in theorie als in de praktijk. Het welbehagen van alle leerlingen staat dus centraal.

Het CLB kan leerlingen begeleiden op vier domeinen:

li Leren en studeren: o.a. onderzoek en aanpak leerstoornissen, leren omgaan en verhelpen van leermoeilijkheden, leren leren, problemen i.v.m. faalangst en gebrek aan motivatie.

li Schoolloopbaan: o.a. informatie bieden en leren studiekeuzes maken, begeleiden bij schoolverzuim.

li Sociaal- emotionele ontwikkeling: o.a. leren omgaan met elkaar, pestproblematiek, verdriet helpen verwerken,…

li Preventieve gezondheidszorg: o.a. medische onderzoeken en vaccinaties verrichten, leren gezond leven, ….

Het CLB werkt samen met ouders, scholen en andere diensten in de grootst mogelijke discretie en is volledig gratis.

 

Ontdek hier hoe wij onze leerlingen nog begeleiden.

Print Friendly, PDF & Email