Wij hebben u, als ouder, nodig om er samen voor te zorgen dat uw kind zich goed voelt en het goed doet op school.Hoe doen we dat?

li Een infoavond voor alle ouders van nieuwe leerlingen;

li 4 oudercontacten gedurende het schooljaar;

li Een oudercomit√©;

li U mag ons steeds aanspreken via het secretariaat (089/629221), via de schoolagenda, de leerlingenbegeleidster Evy Coopmans (089/629223) of via de klastitularis van uw kind.

Willen wij al onze doelstellingen realiseren, dan is een voortdurend overleg met de ouders van groot belang. Wij trachten dan ook op verschillende manieren contact te houden.

Buiten het feit dat de school permanent ter beschikking staat van de ouders voor de bespreking van allerlei problemen of moeilijkheden of voor informatie over studiemogelijkheden, komen wij ook in contact met de ouders door:

  • Schriftelijke mededelingen die verstuurd worden ofwel aan de leerlingen meegegeven worden
  • De georganiseerde ouderavonden
  • De individuele contacten met de ouders
  • Onze schoolkrant
  • Het oudercomit√©, dat bijdraagt tot een goede verstandhouding met leerkrachten en directie
  • ‘Klasse voor ouders’ dat maandelijks verspreid wordt

Oudercontacten:

Infocontact eerstejaars en nieuwe leerlingen vindt plaats in de maand september.

Oudercontacten zijn gepland op verschillende tijdstippen, zie de jaarkalender voor de juiste data.

Ontdek hier hoe wij onze leerlingen nog begeleiden.

Print Friendly, PDF & Email