Voor het cultureel leven worden heel wat mogelijkheden geboden.
Filmvoorstellingen, toneel en concerten worden bijgewoond. Af en toe zijn er didactische uitstappen, die inspelen op een ruime belangstelling. Voor de hogere jaren worden in het kader van de Europese uitwisselingsprojecten studiereizen naar het buitenland voorzien, voor zover ze sociaal en financieel aanvaardbaar zijn. Voor de laatstejaars is er de Chrysostomosviering. De fuif bij deze gelegenheid is de enige, die met medewerking van de school wordt georganiseerd.Geregeld verschijnt de schoolkrant onder leiding van leerlingen en leerkachten.Er is een aangepaste uitleenbibliotheek voor ieder leerjaar, om lectuur te stimuleren.

Sociaal leven

Tot het specifiek sociaal leven behoort de inzet voor elkaar. De nieuwe leerlingen worden speciaal onthaald. Tijdens het schooljaar worden er enkele acties opgezet voor minderheidsgroepen.

Sportief leven

Een gezonde en sportieve vorm van ontspanning wordt op diverse wijzen geboden.

De middagpauze wordt geregeld besteed aan interklascompetities, waarbij de leerlingen verscheidene vormen van sport beoefenen. Regelmatig wordt er deelgenomen aan interscholaire sportmanifestaties.

Tijdens de lessen van lichamelijke opvoeding wordt aan de leerlingen de mogelijkheid geboden te zwemmen, paardrijden, fitnessen, schaatsen, bowlen, langlaufen…

Voor de jaarlijkse sportdag worden kosten noch moeite gespaard zoveel mogelijk sporten aan te bieden.

Houding

In een tijd van soms verregaande oppervlakkigheid trachten wij de leerlingen de fundamentele begrippen van beleefdheid voor ogen te houden. Wij vragen onze leerlingen een verzorgde taal te spreken en zich op een waardige wijze te gedragen en respectvol te kleden.
Hoffelijkheid, eerbied en respect jegens de medemensen worden als vanzelfsprekend beschouwd. Roken is ongezond: daar is iedereen nu wel van overtuigd. Wij willen als school meedoen aan de antirookcampagne, roken is daarom verboden op school.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie