UITRUSTINGHet provinciaal onderwijs, waar PSSB deel van uitmaakt, staat bekend voor haar goed uitgeruste scholen. Ook voor de PSSB is dit niet anders. Alle lokalen zijn uitgerust met de nodige beamers en computers.

PSSB beschikt over één van de mooiste lasateliers van Vlaanderen.
Voor elk domein hebben we specifieke lokalen. Economie & organisatie heeft een splinternieuw Digilab waar de lessen sociale media, e-commerce en blogging zullen doorgaan. Voor STEM is er het STEMLAB en Techlab.


GRAADSKLASSENUit onderzoek blijkt dat graadsklassen beter werken. Leerlingen leren van elkaar en werken langer door aan een project. De voordelen van een graadsklas:


  • Binnen een kleine groep hebben kinderen een veilig gevoel.

  • Conflicten en problemen komen sneller aan het licht, er wordt sneller op gereageerd.

  • Kinderen zijn sociaal vaardiger in kleine, heterogene groepen : ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaars problemen en durven hulp vragen.

  • Door zelfontdekkend leren, ontwikkelen kinderen oplosmethoden.

  • Kinderen leren zelfstandig werken en werken actief.

  • Sterke leerlingen pikken al wat mee van het volgende jaar maar kunnen een helper zijn voor de anderen.

  • Zwakke leerlingen kunnen de leerstof 2 maal horen.

  • Leerlingen en leerkrachten hebben een nauwe band, de leerkracht is een coach.

Dit systeem biedt de meeste kansen naar sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Het ene jaar neemt het de rol van de jongere aan, het andere jaar de rol van de oudere, wat meer leidinggevende.

Print Friendly, PDF & Email