VEELGESTELDE VRAGEN

Wat kan ik studeren na de PSSB?

De meeste van onze leerlingen, die kiezen voor een doorstroomgerichte opleiding ,studeren verder na hun opleiding in onze school. Je krijgt immers een volwaardig diploma secundair onderwijs. Hierdoor kan je in principe alle opleidingen aanvatten, al is enig realisme wel belangrijk bij het maken van de studiekeuze. Vooral bacheloropleidingen in de verschillende vakgebieden zijn een haalbare kaart.

 

Kan ik overstappen wanneer een studierichting mij niet ligt?

Ja, dit is mogelijk. We raden echter aan dat je bij aanvang van het schooljaar een goed doordachte keuze maakt. Voor je wil overstappen naar een andere studierichting bespreek je dit best eerst met je klastitularis, de medewerkster van het CLB en de vakleerkrachten van de nieuwe studierichting.

 

Ben ik verplicht tijdens de middagpauze op school te blijven?

In principe blijven onze leerlingen tijdens de middagpauze op school. Enkel de studenten die in Munsterbilzen wonen en thuis gaan eten, krijgen hiervoor de toestemming.

De directie laat eveneens toe dat de zesde en zevende jaars tijdens de middag de school mogen verlaten.

 

Wat als mijn kind dyslexie heeft? Hoe houden jullie hiermee rekening?

Wij hebben een beleid rond leerstoornissen op school en bieden ondersteunende maatregelen.

De directie schept het wettelijk kader waarbinnen het dyslexiebeleid op school wordt uitgevoerd.

 

Wat als mijn kind dyscalculie heeft? ASS?

Het bovenstaande geldt in het algemeen voor alle leerlingen met een leerstoornis, bv. leerlingen met dyscalculie, ADHD, ASS…

 

Wat als ik in de knoop zit?

Wanneer je het om één of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht bij leraren, opvoeders, leerlingenbegeleiders en het GOK-team. Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.

 

Waar kan mijn kind zijn boeken laten?

In de school zijn lockers waar de leerlingen hun boeken kunnen opbergen. Het is wel belangrijk dat ze ’s avonds de boeken uit hun locker halen om hun taken te maken en hun toetsen voor te bereiden.

 

Heb ik medezeggenschap op school?

Ja, als leerling kan je in de leerlingenraad zetelen. De voorzitter van de leerlingenraad zit in de schoolraad.

 

Wanneer zijn de lesuren?

8.35 u: 1ste lesuur

9.25 u: 2e lesuur

10.15 u 10.30 u: recreatie

10.30 u: 3e lesuur

11.20 u: 4e lesuur

12.10 u – 13.00 u: middagpauze

13.00 u: 5e lesuur

13.50 u: 6e lesuur

14.40 u 14.55 u: recreatie

14.55 u: 7e lesuur

15.45 u: einde schooldag

 

Is er avondstudie?

Om organisatorische redenen voorzien wij geen avondstudie.

 

Is er studiebegeleiding? Ik kan mijn kind niet meer altijd helpen met de leerstof. Is er bijles?

Elke middag van 12.35 u tot 13.00 u geven onze GOK-leerkrachten extra ondersteuning aan studenten met specifieke leervragen. Bovendien worden wekelijks bijlessen gegeven voor Frans en wiskunde. Het gebeurt regelmatig dat bij bv. afwezigheid van meerdere dagen de vakleerkracht zelf tijdens de middagpauze de achterstand bij de leerling bijwerkt.

 

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

We houden het leerlingenaantal zo klein mogelijk. Op die manier kunnen we onze leerlingen beter begeleiden.

 

Hoe kan ik communiceren met de leraren/directie?

Het communiceren kan op verschillende manieren. Een eerste mogelijkheid is een boodschap schrijven in de klasagenda. Daarnaast is Smartschool het officiële communicatieplatform. Je kan er berichten sturen naar de leerkrachten, het secretariaat en de directie. Je kan natuurlijk ook altijd de leraar bereiken op het telefoonnummer van de school.

Er zijn vier oudercontacten: bij het rapport voor de herfstvakantie, net voor de kerstvakantie en Pasen en tenslotte op 30 juni, einde schooljaar.

 

Hoe zit het met de gsm op school?

Het gebruik binnen de school van een gsm of smartphone is enkel toegelaten buiten de lesuren; d.w.z. tijdens de pauzes.

Tijdens de lesuren staan de toestellen uit of op stil.

 

Kan zoon of dochter bij X in de klas zitten?

Als de leerlingen dezelfde keuzeopties hebben gekozen, is dat geen enkel probleem. Dan kunnen ze altijd samenzitten. Het is voor ons erg belangrijk dat leerlingen zich goed voelen. De overstap naar het secundair onderwijs is al groot genoeg.

 

Is het verplicht om aan de Europese projecten mee te doen?

Voor de meerdaagse schooluitstappen is het toegelaten dat je niet deelneemt, maar dan enkel op voorwaarde dat je ouders de school vooraf en op een gemotiveerde wijze schriftelijk in kennis stellen van niet-deelname. In dit geval word je door de school op een pedagogisch verantwoorde manier opgevangen.

 

Zijn er schooluitstappen?
Er worden extra-muros activiteiten gepland. De eendaagse schooluitstappen zijn een verrijking bij het leerproces en zijn bijgevolg ook verplicht.

 

Wat als mijn kind te laat is? Word ik op de hoogte gebracht?

Als je te laat komt, dan moet je je met je schoolagenda aanmelden op het secretariaat voor je naar de klas gaat.

Kom je te laat zonder geldige reden, dan worden je ouders hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.

Ben je een dag afwezig, dan neemt een medewerker van het secretariaat nog voor 10.00 u contact op met de ouders om te informeren naar de reden van afwezigheid.

 

Wat zijn de schoolregels/afspraken?

Je vindt alle regels en afspraken terug in het schoolreglement.

 

Moet ik materiaal aankopen op voorhand? 
Nee, de leerkrachten informeren je in het begin van het schooljaar. Doe hiervoor geen overhaaste aankopen. De school biedt de mogelijkheid om gezamenlijk aankopen te doen waardoor de prijs gevoelig daalt.

 

Wanneer hoor ik thuis op school (PSSB)? 
Je zal je goed thuis voelen als je jezelf herkent in het profiel van de PSSB-leerling. Dit profiel werd uitgewerkt door de leerlingenraad: 

Ik interesseer me voor één van de studierichtingen aangeboden op deze school.
Ik sta open voor contacten met anderen.
Ik ben verdraagzaam t.o.v. iedere ideologie die niet de mijne is.
Ik heb respect voor de natuur en iedere medemens.
Ik respecteer het werk en het bezit van anderen.
Ik streef naar loyaliteit in de omgang met leraren. Een houding van geven en nemen.
Ik respecteer de vrijheden van deze school en misbruik ze niet.
Ik erken dat het gebruik van geweld in relaties van mens tot mens een uiting is van zwakte.
Ik zweer dit soort van geweld af.
Ik wil bijdragen aan een open sfeer van rust, waardering en positieve gedrevenheid, noodzakelijk om creativiteit te laten groeien.
Ik ben bereid deze school te verlaten als dit profiel niet het mijne is.

 

Wat zijn de benodigdheden voor mijn zoon/dochter? 
We voorzien een materialenlijst en boekenlijsten. De leerlingen krijgen info tijdens de eerste schooldag.

 

Vanaf wanneer is er opvang op school? 
Er is opvang/toezicht vanaf 08.00 uur ‘s morgens.

 

Hoeveel bedraagt de schoolfactuur? 
De schoolfactuur wordt opgenomen in het schoolreglement. Er is de mogelijkheid tot een groepsaankoop voor specifieke materialen.

 

Print Friendly, PDF & Email