Vragen?

+32 89 62 92 21

Provincie Limburg

Werken aan de vaardigheden van het leren in de 21ste eeuw!

Leren en leven vanuit de eigen ervaring en nieuwsgierigheid. De meeste dagelijkse activiteiten hebben we geleerd door ze te doen. 

We leren de taal door onze ouders na te praten, we leren fietsen met vallen en opstaan…In alle gevallen wordt onze vaardigheid verbeterd door de ervaring.

In de natuurwetenschappen werken we ook aan kennis en vaardigheden door zo vaak mogelijk op een praktische manier te werk te gaan. Labo, practicum en allerlei proefjes is leren en ervaring opbouwen en vooral beter onthouden!

De foto’s tonen enkele van deze ervaringen:

De eenparig rechtlijnige beweging uitvoeren, de Maagdenburgse halve bollen trachten van elkaar te krijgen, uittesten van de wet van massabehoud, het in- en uitademen via de neus aantonen met een ballon, een vloeistof afmeten met een pipetteerballon onder de zuurkast, een drankje snel afkoelen met superkoel ijs, een ballonraket maken,…