Vragen?

+32 89 62 92 21

Provincie Limburg

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe is de dagindeling?

De school is open vanaf 08.00 uur ‘s morgens.

8.35 u: 1ste lesuur

9.25 u: 2e lesuur

10.15 u 10.30 u: recreatie

10.30 u: 3e lesuur

11.20 u: 4e lesuur

12.10 u – 13.00 u: middagpauze

13.00 u: 5e lesuur

13.50 u: 6e lesuur

14.40 u 14.55 u: recreatie

14.55 u: 7e lesuur

15.45 u: Einde schooldag/ 8e lesuur *
 

*De klassen 5MVT en 6MVT hebben 2 dagen per week een 8e lesuur.

Ben ik verplicht tijdens de middagpauze op school te blijven?

Onze leerlingen dienen tijdens de middagpauze op school te blijven. Enkel de leerlingen die in Munsterbilzen wonen en thuis gaan eten, krijgen hiervoor de toestemming. De zesde en zevende jaars mogen sowieso tijdens de middag de school verlaten.

Wat als mijn kind een leerstoornis heeft? Hoe houden jullie hiermee rekening?

Wij hebben een beleid rond leerstoornissen op school en bieden ondersteunende maatregelen. Dat geldt in het algemeen voor alle leerlingen met een leerstoornis, bv. leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, …

Is er studiebegeleiding? Ik kan mijn kind niet meer altijd helpen met de leerstof. Is er hulp?

Elke middag van 12.35 u tot 13.00 u geven onze GOK-leerkrachten extra ondersteuning aan leerlingen met specifieke leervragen. Bovendien worden wekelijks remediërings lessen gegeven voor Frans en wiskunde. Het gebeurt regelmatig dat bij bv. afwezigheid van meerdere dagen de vakleerkracht zelf tijdens de middagpauze de achterstand bij de leerling bijwerkt.

Hoe kan ik communiceren met de leraren/directie?

Smartschool het interne communicatieplatform. Je kan er berichten sturen naar de leerkrachten, het secretariaat en de directie. Je kan natuurlijk ook altijd het secretariaat bereiken via het telefoonnummer van de school.

Er zijn vier oudercontacten: vóór de herfstvakantie, vóór de kerstvakantie, vóór de paasvakantie en tenslotte  einde schooljaar.

Wat als mijn kind te laat of afwezig is? Word ik op de hoogte gebracht?

Als je te laat komt, dan moet je je  aanmelden op het secretariaat vóór je naar de klas gaat. Kom je te laat zonder geldige reden, dan worden je ouders hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Ben je een dag afwezig, dan neemt een medewerker van het secretariaat nog vóór 10.00 u contact op met de ouders om te informeren naar de reden van afwezigheid.

Moet ik materiaal aankopen op voorhand? 

Nee, de leerkrachten informeren je in het begin van het schooljaar. Doe hiervoor geen overhaaste aankopen. De school biedt de mogelijkheid om gezamenlijk aankopen te doen waardoor de prijs gevoelig daalt. We voorzien een materialenlijst en boekenlijsten. De leerlingen krijgen info tijdens de eerste schooldag.

Hoe koop ik mijn boeken aan? 

Dit gebeurt online. Bij je inschrijving krijg je hierover de nodige uitleg. Je wacht dus best niet tot 31 augustus om je in te schrijven. 

Wanneer hoor ik thuis op school (PSSB)? 

Je zal je goed thuis voelen als je jezelf herkent in het profiel van de PSSB-leerling. Dit profiel werd uitgewerkt door de leerlingenraad.

Ik interesseer me voor één van de studierichtingen aangeboden door deze school.
Ik sta open voor contacten met anderen.
Ik ben verdraagzaam t.o.v. iedere ideologie die niet de mijne is.
Ik heb respect voor de natuur en iedere medemens.
Ik respecteer het werk en het bezit van anderen.
Ik streef naar loyaliteit in de omgang met leraren. Een houding van geven en nemen.
Ik respecteer de vrijheden van deze school en misbruik ze niet.
Ik erken dat het gebruik van geweld in relaties van mens tot mens een uiting is van zwakte.
Ik zweer dit soort van geweld af.
Ik wil bijdragen aan een open sfeer van rust, waardering en positieve gedrevenheid, noodzakelijk om creativiteit te laten groeien.

Heb je nog een andere vraag? Neem snel contact met ons op!