Vragen?

+32 89 62 92 21

Provincie Limburg

Onze identiteit

Daarom bestaan wij: onze missie

In de PSSB bereiden we leerlingen kwaliteitsvol voor op een steeds sneller veranderende realiteit en een moeilijk te voorspellen toekomst. Wij willen onze leerlingen wendbaar en ondernemend maken om uit elk probleem en uit elke situatie mogelijkheden te creëren. Leerlingen inspireren om alles uit zichzelf en uit het leven te halen, drijft ons. Vanuit de eigen context en persoonlijkheid kunnen we onze leerlingen leren mee de huidige en toekomstige realiteit te beïnvloeden door snel en flexibel (pro)actieve initiatieven te nemen en door verbindend samen te werken, zowel in een lokale als in een internationale context.

Wie we zijn en waar we voor staan: ons DNA, onze genen = wendbaarheid, ondernemerschap en internationalisering

Wie zijn wij?

We zijn een dynamisch, gepassioneerd en ambitieus team dat altijd een stap vóór wil zijn. We leggen de lat zeer hoog. Samen met onze lokale en internationale partners geven wij vorm aan de kwaliteit van onze lessen. We spelen in op de steeds sneller veranderende maatschappelijke context met ons eigen rijke verleden als toetssteen. Van elk probleem maken we mogelijkheden. Samen met onze partners trachten we impact te hebben op de huidige en toekomstige realiteit.

Waar staan wij voor?

Authenticiteit

Iedereen mag altijd en overal zichzelf kunnen zijn. Echtheid en oprechtheid zijn voor ons fundamentele waarden. We vinden ieders eigenheid en context bijzonder waardevol en betekenisvol. In de begeleiding van personeel en leerlingen, maar ook in al onze professionele relaties vormt dit voor ons de basis. Ook hechten we veel belang aan onze eigen achtergrond. We beschouwen ons verleden als een pure verrijking die we als toetssteen gebruiken bij elke ontwikkeling. Tot slot geloven we in ervaringsgerichte ontwikkeling vanuit echte en concrete situaties.

Open en internationaal perspectief

In mogelijkheden denken Is voor ons een evidentie. Wij geloven dat we uit elk probleem en uit elke situatie mogelijkheden kunnen creëren. Om dit goed te blijven volhouden laten we ons inspireren. We werken graag samen met lokale en internationale partners. We halen hiermee enerzijds knowhow binnen en anderzijds delen we onze eigen expertise. In co-creatie vertalen we de opgebouwde inzichten naar authentieke lespraktijk en begeleiding. Ook willen we onze leerlingen de kans geven om buiten de grenzen van ons land te leren en te studeren.

Warm sociaal contact

In alles wat we doen hebben we altijd oog voor een mensgerichte benadering. We stellen met andere woorden ‘mensen’ op de eerste plaats. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier topresulaten kunnen bereiken.