Vragen?

+32 89 62 92 21

Provincie Limburg

2B Economie en organisatie

Dit jaar zorgen we ervoor dat je kennis over het verkoopgebeuren nog uitgebreider wordt. Door de leerstof aan te reiken in modules, prikkelen we je interesse en krijg je sneller inzicht. 

Je talenten om aantrekkelijke presentaties te maken worden nog verfijnd. In de virtuele verkoopwereld helpen jullie nu klanten in moeilijke situaties: een klacht behandelen, stressbestendig handelen en klantgericht denken komen dit jaar meer aan bod. 

Ook de verkoopmomenten blijven een belangrijk onderdeel van en opleiding en elk thema wordt afgesloten met een pedagogisch verantwoorde uitstap in functie van de behandelde module. 

Inschrijven

Breng ons een bubbelbezoek

Lessentabel 2B Economie en organisatie

Vak

Levensbeschouwelijke vakken

2

Natuurwetenschappen

2

Lichamelijke opvoeding

2

Frans

1

Maatschappelijke Vorming

2

Nederlands

3

Wiskunde

3

Techniek

3

Plastische opvoeding

1

ICT / ECONOMIE

1

Economie en organisatie

10

BOOST:

BOOST!-moment*

1

STEM-project **

1

TOTAAL

32

* Ontdek alles over het Boost!-moment en #BoostYou

** Techniek - Natuurwetenschappen