Vragen?

+32 89 62 92 21

Provincie Limburg

2B STEM-techniek

Je krijgt een opleiding waarin theorie beperkt wordt ten voordele van praktijk. Dit betekent dat je vele uren per week praktisch aan het werk bent. Zowel voor elektriciteit als voor metaal zal je de basisvaardigheden aanleren bij de praktische uitvoering van de opdrachten. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan. Hierdoor kan je zelf ontdekken welk beroepsveld je het meest aanspreekt om zo in het derde jaar een gemotiveerde keuze te maken. 

Het bieden van structuur en een individuele benadering zijn pijlers in ons pedagogisch project. Structuur geeft houvast en is als zodanig een element dat helpt om onzekerheid en faalangst te voorkomen. Aandacht voor individuele noden en ondersteuning met oog voor eigen mogelijkheden en ontwikkeling zullen ertoe bijdragen een persoonlijke vooruitgang te realiseren.

Inschrijven

Lessentabel 2B STEM-techniek

Vak

Levensbeschouwelijke vakken

2

Natuurwetenschappen

3

Lichamelijke opvoeding

2

Frans

1

Maatschappelijke Vorming

2

Nederlands

3

Wiskunde + STEM

3

Techniek + STEM

3

Plastische opvoeding

1

ICT / ECONOMIE

1

Techniek-project

10

Remediëring (Wiskunde - Frans)

1

BOOST! -moment*

1

TOTAAL

32

*Gaat de leerstof er vlot in en heb je extra uitdagingen nodig? Of heb je ondersteuning nodig? Wil je leren keuzes maken of leren samenwerken? Onze boosters staan helemaal voor je klaar! Tijdens dit BOOST-moment krijg je op maat wat je nodig hebt: 

  • uitdagingen: verdiepende of verbredende opdrachten, projecten,… van het vak dat je het meest interesseert en het liefst doet; 
  • ondersteuning bij remediëringsopdrachten voor vakken waar je het moeilijker meer hebt. Je krijgt geen bijles, maar de booster helpt je op weg bij het onder de knie krijgen van de leerstof en het maken van de opdrachten; 
  • ondersteuning op het vlak van digitale en leercompetenties: Hoe maak je een planning?  Hoe verwerk je de leerstof? Hoe zet ik digitale hulpmiddelen (mijn smartphone, Smartschool,…) in bij het leren? … 

Daarnaast werken we tijdens het BOOST-moment aan sociaal-relationele competenties. Hoe formuleer ik een persoonlijke mening? Hoe los ik een conflict op? Hoe werk ik goed samen? Hoe maak ik anderen enthousiast voor mijn idee? Hoe communiceer ik het best? … Dit zijn maar enkele vragen die we vanuit echte (school-)situaties gaan aanpakken. 

Tot slot reflecteer je tijdens een BOOST-contact over wat er goed en minder goed gaat, over wat je kan en nog niet kan, maar ook over je talenten en interesses. Op deze manier leer je keuzes maken. Welke uitdaging ga ik aan? Welke ondersteuning vraag ik aan? Wie kan me helpen? Voor welke studierichting zal ik kiezen? … 

 

 

 

Liever bezig met de wereld van verkoop? Ontdek 2B Economie en organisatie 

Ben je meer een denker dan een doener? Ontdek 2A 

Kom eens langs

Liever een persoonlijk contact omtrent 1B Techniek? Maak een afspraak of kom langs op een van onze infomomenten.