Vragen?

+32 89 62 92 21

Provincie Limburg

Starten in het eerste middelbaar

Binnenkort is het zover! Je mag de basisschool verlaten en naar de middelbare school. 
Een belangrijke gebeurtenis in je leven. De eerste stap is natuurlijk een fijne studierichting en school kiezen. 
Je kiest een richting waar jouw talenten ontdekt kunnen worden en kunnen groeien. Je goed voelen op school is hier een grote factor in. Je kiest een school waar jij jouw plekje kan vinden. 

Misschien is dat plekje op PSSB. 

Op deze pagina leer je meer over het eerste middelbaar op PSSB. Wil je graag de sfeer zelf komen opsnuiven? 
Kom naar één van onze infomomenten of plan je bubbelbezoek.

 

Kalender        Plan je bubbelzoek

Digitaal infomoment 12-jarigen

Wat maakt het eerste middelbaar op PSSB uniek?

Stem? Economie en organisatie?

Je moet in het eerste middeljaar A en B nog geen definitieve keuze maken. Je kan een schooljaar lang ontdekken wat jou het meest boeit en waar jouw talenten liggen. Ook leer je de raakvlakken tussen beide studiedomeinen kennen. Je krijgt een stevige basis én wordt uitgedaagd om zo op het einde van het eerste schooljaar goed voorbereid en bewust een keuze te maken.

BOOST!

Gaat de leerstof er vlot in en heb je extra uitgagingen nodig? Of heb je ondersteuning nodig? Wil je leren keuzes maken of leren samenwerken? Dan krijg je op onze school elke week 1 lesuur een extra BOOST! Onze boosters staan helemaal voor je klaar! 

Tijdens dit BOOST-moment krijg je op maat wat je nodig hebt: 

  • uitdagingen: verdiepende of verbredende opdrachten, projecten,… van het vak dat je het meest interesseert en het liefst doet; 
  • ondersteuning bij remediëringsopdrachten voor vakken waar je het moeilijker meer hebt. Je krijgt geen bijles, maar de booster helpt je op weg bij het onder de knie krijgen van de leerstof en het maken van de opdrachten; 
  • ondersteuning op het vlak van digitale en leercompetenties

     Hoe maak je een planning? 
     Hoe verwerk je de leerstof? 
     Hoe zet ik digitale hulpmiddelen (mijn smartphone, smartschool,…) in bij het leren? … 

Daarnaast werken we tijdens het BOOST-moment aan sociaal-relationele competenties. Hoe formuleer ik een persoonlijke mening? Hoe los ik een conflict op? Hoe werk ik goed samen? Hoe maak ik anderen enthousiast voor mijn idee? Hoe communiceer ik het best? … Dit zijn maar enkele vragen die we vanuit echte (school-)situaties gaan aanpakken. 

Tot slot reflecteer je tijdens een BOOST-contact over wat er goed en minder goed gaat, over wat je kan en nog niet kan, maar ook over je talenten en interesses. Op deze manier leer je keuzes maken. Welke uitdaging ga ik aan? Welke ondersteuning vraag ik aan? Wie kan me helpen? Voor welke studierichting zal ik kiezen? … 

Let’s get boosted!

Wat kan je verwachten?

Bekijk ons studieaanbod

Over de school